Toepassingen

Een van de belangrijkste kenmerken van de draadloze MEMS trillingsmeter is de veelzijdigheid en de volgende functies maken de meter bij verschillende toepassingen nuttig:

  • Meter is klein en licht;
  • Meter kan wekenlang stand-alone werken dankzij de ingebouwde batterij;
  • Meter heeft een zeer lage eigenruis;
  • Omhulsel is stof- en waterdicht;
  • Overzichtelijk: status meter middels twee LED-lampjes zichtbaar in oogopslag;
  • Meter kan signaalstatistieken meten en met de software is het mogelijk om diverse soorten gegevens na te bewerken;
  • Real-time monitoring voor projectmanager of andere gebruikers via de cloud-omgeving of server;
  • Groot aantal instrumenten kan worden gesynchroniseerd om uitgebreide monitoring van de trillingen te krijgen.

Trillingsmetingen volgens SBR – A richtlijn

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden tengevolge van trillingen. Dit kan veroorzaakt worden door het langs woning of kantoren rijden van zwaar bouwverkeer of door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwand voor bijvoorbeeld het maken van een bouwput. Ook kan het zo zijn dat door de aanleg van bijvoorbeeld een verkeersdrempel voor uw pand u te maken krijgt met schade aan uw pand.

De metingen kunnen bemand en onbemand plaatsvinden afhankelijk wat noodzakelijk is. Ons bedrijf heeft geavanceerde apparatuur om trillingsniveau vanwege deze bouw- of sloopactiviteiten te meten en in kaart te brengen. Voor het meten van de trillingsniveaus worden er trillingsmetingen verricht met behulp van bijvoorbeeld de AuroVibe  of vergelijkbare gecertificeerde trillingsmeetapparatuur. De metingen worden verricht volgens de zogenaamde SBR-richtlijn. Er zijn drie richtlijnen te weten; SBR-richtlijn-A (Schade aan gebouwen), SBR-richtlijn-B (Hinder door trillingen in gebouwen) en SBR-richtlijn-C (Schade aan apparatuur). Het meeste komt toetsing aan de richtlijnen A en B voor. Toetsing aan richtlijn C komt ook steeds vaker voor. 

Dit datalogger voldoet eenvoudig aan de vereisten van SBR-A. Het kan door iedereen worden geplaatst op advies van een van onze experts. Voor schade aan gebouwen de resultaten van de metingen kunnen met onze software worden vergeleken met de SBR-A-waarden.

Trillingsmetingen volgens SBR – B richtlijn

Ten gevolge van bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen trillingen optreden (bouwschade).

Gaat het om bouwschade (kosmetisch, ernstig, constructief) die omwonenden aan trillingshinder wijten, houd dan ook rekening met de mogelijkheid van verzakking door wijzigingen van waterstanden en nieuwe (ongelijkmatige) zettingen of zelfs op- en wegdrukking door nabije nieuwbouwmassa’s. In de meeste gevallen zal dit afgehandeld worden tussen de verzekeringen van huiseigenaar en bouwer. Bij grote projecten kan er voorzien zijn in een schadeclaimorganisatie. In alle gevallen schaadt het de relatie tussen bouwers en omwonenden. Daarmee vertroebelt het de communicatie over alles wat met dat bouwen te maken heeft, inclusief bouwlawaai en bouwtrillingen.

In de SBR-Richtlijn B wordt overigens specifiek ingegaan op hinder ten gevolge van bouwwerkzaamheden.

Dit datalogger voldoet eenvoudig aan de vereisten van SBR-B. Het kan door iedereen worden geplaatst op advies van een van onze experts.

Risico Inventarisatie Trillingen

Toepassingen
Voorbeeld van trillingsmeting op de elektromotor van een pomp

Nederlandse bedrijven die werken met trillings-veroorzakende apparatuur moeten met ingang van 1 juli 2005 van elke trillingsbron bepalen wat de trillingsintensiteit is en hoe ermee dient te worden gewerkt. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hierbij wordt naar een balans gezocht tussen vorm en norm om claims wegens beroepsgerelateerde ziekten te voorkomen. Veel chauffeurs van heftrucks, verreikers, HLOP’s en MPT’s staan in hun werk bloot aan handarm trillingen en lichaamstrillingen. Op basis van de technische informatie van de diverse machines kan vooraf worden bepaald of het noodzakelijk is om een trillingsonderzoek in te stellen naar de in situ optredende trillingsniveaus op de werkplekken.

Draadloze MEMS trillingsmeter blijkt ook een goede oplossing te zijn in deze situatie dankzij zijn precisie en zijn kleine afmetingen.

Om het instrument te kopen of te huren, bezoek onze webshop geluid.eu

Trillingsmetingen in complexe situaties

Onze trillingsmeter is geschikt om draadloos te werken in de meest complexe situaties waarin andere instrumenten te groot en te zwaar voor de reikwijdte zijn.